TFSi 2.0 EA113 (Audi, VW, Skoda, Seat)

VAG's 2.0TFSI motorer har genom åren dragits med en hel del återkommande problem. I många fall har vi kunnat utveckla metoder och uppgraderingar för att både reparera och förebygga.

I denna artikeln beskriver vi några av de vanligt förekommande felen på VAG's TFSi 2.0 motorer. Främst inriktat på de svaga punkterna som påverkar motorns oljetryck. Artikeln är skriven för att på ett enkelt sätt hjälpa, både den som har fått problem såväl den som vill förebygga detsamma, att hitta svaga punkter och samtidigt se vilka lösningar vi erbjuder.

 

Vibrationer

Symptom: Vibrationer som kan komma och gå
Orsak: Sprucket / Slirande balansaxeldrev
Åtgärd: Byt balansaxeldrev, vevaxeldrev, spännare och kedja (Länk till rep. sats)

Förklaring:
Ett mycket vanligt problem är att kedjehjulet som driver balansaxlarna spricker. Detta beror på att drevet har en inbyggd svängningsdämpare. Allt eftersom utmattas fjädrarna i drevet vilket till slut leder till att de slår i botten, vilket ger en effekt som kan liknas vid den i en mutterdragare. Slagen gör att drevet börja röra sig på axeln och i många fall även spricker. När detta drev flyttar sig, stämmer inte synkroniseringen mellan balansaxel och vevaxel längre, vilket leder till vibrationer. Detta innebär också att vibrationerna kan komma och gå beroende på vilket läge drevet sitter i.

 

Här syns tydligt förskjutningen i drevet efter att den ena fjädern mattats mer än den andra   Förebygg motorras 2.0t FSI (06F105243C)
Här syns ett tydligt exempel på förskjutningen i drevet efter att
fjädrarna mattats ut. Drevet har slagit i bottenläget och spruckit,
vilket föranlett att drevet börjat slira på axeln.

 

Lågt oljetryck

Symptom: Bortfall av oljetryck
Orsak 1: Haveri i transmission till oljepump
Åtgärd 1: Byt balansaxeldrev, vevaxeldrev, spännare och kedja (Länk till rep. sats)

Förklaring:
Ett mycket vanligt problem är att kedjehjulet som driver balansaxlarna spricker. Detta beror på att drevet har en inbyggd svängningsdämpare. Allt eftersom utmattas fjädrarna i drevet vilket till slut leder till att de slår i botten, vilket ger en effekt som kan liknas vid den i en mutterdragare. Slagen gör att drevet börja röra sig på axeln och i många fall även spricker. Detta kan leda till att hela transmissionen till balansaxelmodulen havererar.

Inget oljetryck 2.0 tfsi 06F105243C   haveri oljepump 2.0 tfsi

 

Symptom: Bortfall av oljetryck, Ojämt oljetryck
Orsak 2: Defekt oljepumpsmodul
Åtgärd 2: Ombyggnad av oljepump (Länk till ombyggnadsats)

Förklaring:
TFSi 2.0 motorn har ett konstruktionsfel i oljepumpens reglersystem, som vi på Wasa Motor HB har möjlighet att råda bot på. Felet ger sig tillkänna särskilt tydligt vid tomgångskörning. Symptomen kan dock variera.
Det handlar om en dålig konstruktion som förr eller senare drabbar alla TFSi 2.0 med oljepumpsmodulen som visas nedan till höger. Ibland redan kring 8.000 mil.
Oljesilen på TFSi 2.0 har en förhållandevis liten yta, vilket leder till att den lätt sätter igen. Om en tillräckligt stor del av oljesilen sätter igen medför detta att problemet med reglersystemet flerfaldigas pga undertryck på sugsidan av pumpen.
Resultatet blir oljetrycksförlust.

Vår lösning innebär en ombyggnad utav Er befintliga modul och kan göras i förebyggande syfte såväl som reparationssyfte efter tappat oljetryck.
Ombyggnaden kostar 2995:- inkl. moms. Det går även att beställa Ombyggnadskitet i vår webshop om man väljer att utföra arbetet själv (1995kr).

TFSi 2.0 oljetryck fix       tfsi 2 0 oljepump


Symptom: Bortfall av oljetryck
Orsak 3:
Utslitna ramlager pga vevaxelfel
Åtgärd 3: Byt ramlager samt rikta vevaxel (Länk till Ramlagersats)

Förklaring:
En annan svag punkt på TFSi 2.0 är dess vevaxel. De har en tendens att krökas, vilket leder till att ramlagren skär. Om ramlagerhaveri konstaterats, rekommenderar vi alltid att ta kontakt med oss för vägledning angående kontroll av vevaxelns rakhet. Vi har tagit fram specialutrustning för riktning av just dessa vevaxlar.

Inget oljetryck. Vevaxeln kan vara skev. tfsi 2.0 skurna ramlager

 

 

Symptom: Bortfall av oljetryck
Orsak 4: Skärning i kamaxelns lagring
Åtgärd 4: Vi håller på att ta fram en process för att renovera topplocket lagringar. Kamaxlar med bättre härdning finns nu i vår webshop. (Länk till: Avgaskamaxel och Insugskamaxel)

Förklaring:
Vi ser allt oftare att kamaxelns lagring i topplocket skär. Detta ofta till följd av förorenad olja.

 tfsi 2.0 skuren kamaxel

 

 

Övriga vanliga fel

Symptom: Knackningar från topplockets bakkant
Orsak 1: Utsliten kamföljare
Åtgärd 1: Byte av kamföljare. Kontrollera högtryckspump samt kamaxelnock.  (Länk till kamföljare)

Förklaring:
Vanligt är att högtryckspumpens kamföljare slits ut. Denna del bör bytas ut i förebyggande syfte för att spara stora kostnader. Om man väntat för länge med att byta kamföljare kan detta resultera i allvarligt slitage på kamaxelns nock. Dessutom kontamineras oljan kraftigt av partiklar från kamföljaren vilket ofta medför att ramlager, vevlager, vevaxel samt kamlagringar tar skada. Även högtryckspumpen kan ta skada om man väntar för länge.

tfsi 2 0 sliten kamfoeljare hoegtryckspump tfsi 2 0 kamaxel sliten efter hpfp haveri

 

 

Se även: 

Hannes TFSI / FSI 2.0 blogg

Hannes på Wasa Motor HB har köpt en Volkswagen Passat 2.0 FSI från 2006 (motorkod BWA). Denna bil kommer att tjäna som testbil för våra egna problemlösningar. I en liten miniblogg kommer Ni kunna följa aktuella problem och lösningar som har med bilen ifråga att göra. Inte minst erbjuds en värdefull insyn i vad specialisten själv väljer att göra i förebyggande syfte då bilen vid inköp redan rullat 24000 mil.

 

 

 

Kontaktformulär

Please, enter your name
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message

Kontakta oss

Besöksadress:
Olstorps byväg 2, 443 96 STENKULLEN
Telefon: 0302-23455
E-post: info@wasamotor.se
 

Öppettider:

Mån - Fre: 09.00 - 17:00
Lunchstängt: 12.00 - 13.00

Lör - Sön: STÄNGT

Örjan och Hannes FinniläWasa Motor HB är ett familjeföretag som grundades år 1980 i Göteborg. Under många år var Wasa Motor etablerat på St. Mosskullen, en ö bredvid Styrsö i Göteborgs södra skärgård.

Sedan kom den stora flytten till Stenkullen i Lerums kommun. En flytt där inte bara ett hushåll flyttade. Med skulle även; en fullutrustad verkstad, 25 ton verkstadsmaskiner, ett antal båtar, tiotals motorer och en 12 tons gaffeltruck. Väl framme och hemmastadda fortsatte arbetet som förr. Nu bestod kundkretsen av både kunder från Göteborg men även nya från Lerums och Alingsås kommuner. Privatpersoner såväl som företag.

Numera har kundkretsen vuxit sig stor i hela norden och många projekt har genomförts på internationell nivå.

Under alla år har vi strävat efter att ge kunden bästa service och kvalitet till ärliga priser.


 

Om personalen

Wasa Motor HB grundades av Örjan Finnilä och drivs idag tillsammans med sonen Hannes.

Örjan Finniläof

Född: 1960, Falkenberg

Familj: Frun Anna och hundarna Jaris och Izzy

Övrigt: Utbildad ingenjör och har tidigare arbetat med utveckling åt ett flertal etablerade företag. T.ex. Volvo Penta, Jonsereds, Atlas Copco och Lombardini

Hannes Finnilähf

Född: 1986, Göteborg

Familj: Sambon Nanna, ormen Heaven och katterna Bollen och Purr.

Övrigt: Har tillbringat större delen av yrkeslivet i egna verkstaden med en avstickare till EMS (entreprenadmaskinspecialisten)